tree tops

Etiquette

 1. Een Dojo is geen oefenzaal zoals bij andere sporten, maar een plaats voorbehouden aan het beoefenen van Krijgskunsten uit het Verre Oosten.
 2. Groet in de richting van de kamiza (eremuur) bij het betreden en het verlaten van de tatami en de dojo.
 3. De les begint en eindigt met een korte ceremonie, dus wees op tijd! Als je toch te LAAT bent, groet dan en wacht op de zijkant van de tatami tot de sensei teken geeft.
 4. Voor men op de tatami komt plaatst men zijn wapens: De punt en de snijkant van bokken en tanto weg van de kamiza. De wapens staan niet tegen de muur.
 5. De correcte manier van zitten is seiza (meditatiehouding).
 6. Enkele minuten voor het begin van de les moet je, enigszins opgewarmd, op één lijn en in seiza zitten op de tatami.
 7. Wanneer een techniek wordt getoond, ga je in seiza zitten en kijk je aandachtig. Na de demonstratie groet je eerst de sensei en daarna je partner. Doe dit ook wanneer de sensei je partner of jezelf verbetert tijdens de oefening.
 8. Wanneer je een vraag wilt stellen, ga je NIET op de sensei ROEPEN, ga naar hem toe, groet en wacht tot hij beschikbaar is.
 9. Blijf NOOIT rechtop staan zonder te trainen. Indien nodig, ga zitten op één knie of zet je in seiza en wacht je beurt af.
 10. Verlaat de tatami NIET, tenzij in geval van ziekte, kwetsuur of een hoogdringende behoefte. Verwittig de sensei als je de tatami verlaat.
 11. Draag zorg voor je materiaal: nette keiko-gi, geordende wapens, propere pantoffels, ... Gebruik alleen je eigen materiaal.
 12. Respecteer de hogere graden. Discussieer NIET over techniek. Je bent er om te leren en te trainen, NIET om jezelf op te dringen.
 13. Alleen de leraar kan oordelen over uw bekwaamheid en mogelijkheden om testen af te leggen voor een hogere graad.
 14. Neem de juiste persoonlijke hygiëne in acht: korte en propere nagels, propere kledij, propere handen en voeten, ...
 15. Het respect voor de partner is een zeer belangrijk deel van de Aikido beoefening, dit beperkt zich niet alleen tot de partner maar ook tegenover de oefenkledij en de wapens.
 16. Etiquette is belangrijker dan de technieken, het is namelijk de geest die geoefend word!
Design downloaded from free website templates.