tree tops

Geschiedenis

AIKIDO is een Japanse krijgskunst, ontworpen door O-Sensei Morihei Ueshiba.

Ze is ENIG onder de Japanse krijgskunsten. Zoals de vertaling van de benaming weergeeft: DE WEG TUSSEN LICHAAM EN GEEST, is AIKIDO een kunst die leidt tot de eenheid met de natuur. Er is geen tweestrijd, geen gevecht, maar slechts een harmonieuze actie van het lichaam in een perfecte overeenstemming met de geest. De technieken van AIKIDO zijn de fysieke uitdrukking van deze harmonie en weerspiegelen de wetten van het heelal.

Het doel van AIKIDO is het aanleren van het principe van voornoemde éénheid en de betrachting om de AIKIDO-beoefenaar door zijn zelftucht en regelmatige training deze éénheid te laten verwezenlijken. De technieken in AIKIDO zijn afgeleid van de oude Japanse kunst van het zwaardvechten. Men zegt inderdaad wel eens dat AIKIDO de kunst is van het schermen zonder zwaard. De bewegingen worden toegepast volgens het principe van de niet-weerstand: duwt men – geef mee, trekt men – kom in. De lichaamshouding bij AIKIDO is bij rust deze van een pyramide, bij actie deze van een draaitol.

De toepassing van de technieken van AIKIDO brengen de beoefenaar niet alleen een goede fysieke en mentale ingesteldheid bij maar leert hem tevens een uiterst doeltreffende zelfverdediging.

Design downloaded from free website templates.